PING - Potyczki Informatyczne Nowej Generacji

Zarejestruj się na tej witrynie
Wskaźnik siły hasła

Twoje hasło musi mieć co najmniej 7 znaków. Aby Twoje hasło było silniejsze używaj mieszanki wielkich i małych liter, cyfr, i następujących znaków !@#$%^&*()


Oświadczam, że zapoznałem(-am) się z regulaminem Ogólnopolskiego Konkursu PING, akceptuję go i zobowiązuję się do jego przestrzegania.


Wyrażam również zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów niniejszego Konkursu zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 29.08.97r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926).

Potwierdzenie rejestracji otrzymasz przez email.


← Powrót do PING – Potyczki Informatyczne Nowej Generacji