Drugie zadanie drugiego etapu

Drodzy uczestnicy,

w poniedziałek, 9 grudnia o godzinie 12:00 opublikujemy treść drugiego zadania drugiego etapu naszego konkursu. W tym samym momencie upłynie też termin zgłaszania rozwiązań pierwszego zadania oraz nadsyłania potwierdzeń uczestnictwa. Kolejne zadania (na rozwiązanie każdego z nich będziecie mieli 7 dni) pojawią się w następujące dni:

  • 16 grudnia 2019
  • 24 lutego 2020

Zamknięcie drugiego etapu nastąpi 2 marca.

Ważny komunikat

Ponieważ warunkiem uczestnictwa w drugim etapie konkursu jest potwierdzenie faktu spełniania wymogów regulaminowych (tzn. uczęszczania do ostatniej lub przedostatniej klasy liceum bądź technikum) oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, prosimy wszystkich wstępnie zakwalifikowanych zawodników, aby w terminie do 9 grudnia 2019  przesłali do organizatorów pocztą elektroniczną skan wypełnionego i poświadczonego formularza, który dostępny jest tutaj. Osoby, które nie założyły konta na stronie wiping.pl, a które spełniają pozostałe wymogi, również prosimy o przesłanie oświadczenia i założenie konta.

Adres, na który należy wysyłać skany, to: wiping@zut.edu.pl.

Nienadesłanie potwierdzenia spowoduje dyskwalifikację uczestnika.

Etap pierwszy rozstrzygnięty!

Niniejszym informujemy, że 27 listopada 2019 roku komisja organizacyjna konkursu PING8 zapoznała się z przebiegiem i wynikami pierwszego etapu oraz ustaliła listę zawodników, którzy zostali zakwalifikowani do etapu drugiego. Protokół z posiedzenia komisji wraz z listą wstępnie zakwalifikowanych zawodników dostępny jest tutaj.

Ponieważ warunkiem uczestnictwa w drugim etapie konkursu jest potwierdzenie faktu spełniania wymogów regulaminowych (tzn. uczęszczania do ostatniej lub przedostatniej klasy liceum bądź technikum w starym trybie: trzyletnie liceum bądź czteroletnie technikum) oraz przekazanie podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych, prosimy wszystkich wstępnie zakwalifikowanych zawodników, aby w terminie do godziny 12:00 9 grudnia 2019 wysłali do organizatorów pocztą elektroniczną skan wypełnionego i poświadczonego formularza, który będzie dostępny na naszej stronie od poniedziałku 2 grudnia.

Adres, na który należy wysyłać skany, to: wiping@zut.edu.pl.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom i dziękujemy za zaciętą i gorącą rywalizację!

Ostatnie zadanie pierwszego etapu konkursu

Drodzy uczestnicy,

o godz. 12:00 udostępniliśmy ostatnie zadanie pierwszego etapu ósmej edycji konkursu PING. Przypominamy, że czas na zgłaszanie rozwiązań upływa 26 listopada 2019 o godz. 23:59:59, zatem jest jeszcze czas na przyłączenie się do rywalizacji – warunkiem koniecznym przejścia do drugiego etapu jest zdobycie co najmniej 50% punktów (tj. 5,5 punktu) i pozytywna weryfikacja statusu (wkrótce udostępnimy wzór zaświadczenia).

Ponadto w przypadku testowym nr 7 zadania pierwszego oraz w przypadkach testowych nr 2 i 3 zadania drugiego odkryliśmy błąd. Po naprawie dokonaliśmy ponownej oceny zgłoszeń

Ósma edycja konkursu

Z ogromną radością donosimy, że już 7 października na stronie https://www.spoj.com/WIPING8/ opublikujemy pierwsze zadanie eliminacyjne ósmej edycji konkursu WI PING, organizowanego przez Wydział Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Jeśli chcesz związać swoją przyszłość z branżą ICT, szukasz pracy, która będzie jednocześnie pasją, to zrób pierwszy krok i weź udział w naszym konkursie. Laureaci mają zapewnione miejsce w gronie studentów Wydziału Informatyki. Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem konkursu.

Pierwszy etap, dostępny dla wszystkich zainteresowanych, będzie wymagał rozwiązania łącznie pięciu zadań, publikowanych tradycyjnie w poniedziałki, w samo południe. Spodziewajcie się ich w następujące dni:

7 października 2019
14 października 2019
21 października 2019
4 listopada 2019
12 listopada 2019
W tym etapie na rozwiązanie wszystkich zadań macie czas do 19 listopada.

Aby brać udział w rozgrywce, należy posiadać konto w systemie SPOJ, a następnie zarejestrować je w bazie naszego konkursu. Tylko zarejestrowani uczestnicy będą brani pod uwagę przy ustalaniu wyników eliminacji, więc nie zwlekajcie z rejestracją.

Zapraszamy do współzawodnictwa!

Wszelkich informacji o konkursie udziela Jacek Klimaszewski, jklimaszewski@zut.edu.pl