Etap pierwszy rozstrzygnięty!

Niniejszym informujemy, że 3 grudnia 2016 roku komisja organizacyjna konkursu PING5 zapoznała się z przebiegiem i wynikami pierwszego etapu oraz ustaliła listę zawodników, którzy zostali zakwalifikowani do etapu drugiego. Protokół z posiedzenia komisji wraz z listą zakwalifikowanych zawodników dostępny jest tutaj.

Ponieważ warunkiem uczestnictwa w drugim etapie konkursu jest potwierdzenie faktu spełniania wymogów regulaminowych (tzn. uczęszczania do ostatniej lub przedostatniej klasy liceum bądź technikum), prosimy wszystkich wstępnie zakwalifikowanych zawodników, aby w terminie do godziny 12:00 12 grudnia 2016  wysłali do organizatorów pocztą elektroniczną skan wypełnionego i poświadczonego formularza, który dostępny jest tutaj.

Adres, na który należy wysyłać skany, to: wiping@zut.edu.pl.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom i dziękujemy za zaciętą i gorącą rywalizację!

Czytaj więcej

Drugi etap!

Drugi etap eliminacji konkursu WIPING5 zaczyna się 5 grudnia 2016 i składa się z czterech zadań, publikowanych kolejno w następujące dni:

  1. 5 grudnia 2016
  2. 12 grudnia 2016
  3. 9 stycznia 2017
  4. 27 lutego 2017

Pamiętajcie, że – w odróżnieniu od pierwszego etapu – na rozwiązanie każdego z zadań macie dokładnie tydzień.

Czytaj więcej