Ostatnie zadanie eliminacyjne

W poniedziałek 25 marca o godzinie 12:00 pojawi się dwunaste i jednocześnieostatnie zadanie drugiego etapu konkursu WIPING. Ze względu na zbliżające się Święta końcowy termin zgłoszeń zadania przesuwamy na środę 4 kwietnia do godziny 11:59.
poniedziałek, 8 kwietnia, o godz. 12:00 na stronie www.wiping.pl opublikujemy listę uczestników zakwalifikowanych do finału konkursu WIPING.

Wszelkie dodatkowe informacje opublikujemy 8 kwietnia wraz z listą finalistów.

Powodzenia!

Pierwsze zadanie drugiego etapu

Szanowni uczestnicy!

W poniedziałek 25 lutego 2013 o godzinie 12:00 spodziewajcie się pierwszego zadania drugiego etapu konkursu PING. UWAGA! W odróżnieniu od pierwszego etapu, zadania będę dostępne tylko przez tydzień od daty publikacji – zgłoszenia do zadania nr 8 zostaną zamknięte 4 marca 2013 o godz. 11:59. Nie przegapcie tej kluczowej okoliczności!

Powodzenia!

Etap pierwszy rozstrzygnięty!

29 stycznia 2013 roku komisja organizacyjna konkursu PING dokonała podsumowania wyników pierwszego etapu konkursów, czego efektem jest lista pięćdziesięciu uczestników wstępnie zakwalifikowanych do etapu drugiego.

Ich listę znajdziesz tutaj.
Aby dopełnić kwalifikacji, każdy z uczestników powinien:
  • wydrukować formularz dostępny tutaj,
  • wypełnić go odręcznie i potwierdzić zawarte w nim dane w sekretariacie Szkoły,
  • podpisać oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych (własnoręcznie albo  w przypadku niepełnoletniości uczestnika – przez upoważnionego opiekuna),
  • do dnia 18 lutego 2013 (decyduje data stempla pocztowego) przesłać oryginał formularza pocztą tradycyjną na adres:
                  Konkurs PING
                  Wydział Informatyki ZUT    
                  ul. Żołnierska 49
                  71-210 Szczecin
Dodatkowe przesłanie skanu formularza na adres wiping@zut.edu.pl nie jest konieczne,
ale uprości prace administracyjne.
Pierwsze zadanie drugiego etapu opublikujemy 25 lutego 2013 i tak, jak w etapie pierwszym, dniem ogłaszania treści nowych zadań będą zawsze poniedziałki.
Gratulujemy!

Ostatnie zadanie pierwszego etapu

Szanowni Uczestnicy,

w dniu dzisiejszym kończymy publikację zadań konkursowych pierwszego etapu. Suma punktów wszystkich zadań to 28, co oznacza, że warunkiem kwalifikacji do etapu drugiego jest zdobycie 14 punktów i do dnia zamknięcia zgłoszeń, tj. 28 stycznia, osiągnięcie tego progu jest ciągle możliwe.
Zachęcamy do wzmożonego wysiłku!
Przypominamy również, że w procedurze kwalifikacyjnej będziemy brać pod uwagę wyłącznie tych uczestników, którzy dopełnili obowiązku rejestracji na stronie www.wiping.pl.
Powodzenia!