Daty

Etap I:

Daty ogłoszenia kolejnych zadań:

  1. 4 października 2021 r.
  2. 11 października 2021 r.
  3. 18 października 2021 r.
  4. 25 października 2021 r.
  5. 2 listopada 2021 r.

Zamknięcie pierwszego etapu: 10 listopada 2021 r. godz. 23:59.

Etap II:

Orientacyjne daty ogłoszenia kolejnych zadań:

  1. 15 listopada 2021 r.
  2. 22 listopada 2021 r.
  3. 29 listopada 2021 r.
  4. 6 grudnia 2021 r.

Zamknięcie drugiego etapu: 13 grudnia 2021 r. godz. 23:59.

Finał:

Rozgrywka: kwiecień 2022