Daty

Etap I:

Daty ogłoszenia kolejnych zadań:

  1. 16 października 2017
  2. 23 października 2017
  3. 6 listopada 2017
  4. 13 listopada 2017
  5. 20 listopada 2017

Etap II:

Orientacyjne daty ogłoszenia kolejnych zadań:

  1. 11 grudnia 2017
  2. 18 grudnia 2017
  3.  8 stycznia 2018

Finał:

Rozgrywka: 17 kwietnia
Uroczyste rozdanie nagród, połączone z otwarciem konnferencji r@bbit: 18 kwietnia.