Daty

Etap I:

Daty ogłoszenia kolejnych zadań:

  1. 3 października 2022 r.
  2. 10 października 2022 r.
  3. 17 października 2022 r.
  4. 24 października 2022 r.
  5. 31 października 2022 r.

Zamknięcie pierwszego etapu: 10 listopada 2022 r. godz. 12:00.

Etap II:

Orientacyjne daty ogłoszenia kolejnych zadań:

  1. 21 listopada 2022 r.
  2. 28 listopada 2022 r.
  3. 5 grudnia 2022 r.
  4. 12 grudnia 2022 r.

Zamknięcie drugiego etapu: 19 grudnia 2022 r. godz. 12:00.

Finał:

Rozgrywka: kwiecień 2023 r.