Finał konkursu WI PING4 – 19 kwietnia!

Po wykrystalizowaniu się ostatecznych ustaleń organizacyjnych możemy już obwieścić, że finał konkursu PING 4 zostanie rozegrany we wtorek 19 kwietnia 2016 roku. Ponadto informujemy również, że w etapie drugim opublikujemy jeszcze 2 zadania eliminacyjne i stanie się to w poniedziałki 14 i 21 marca 2016. Jednocześnie, ze względu na bliską już Wielkanoc, zdecydowaliśmy się przedłużyć termin zgłaszania ostatniego (ale tylko tego!) zadania do czwartku 31 marca 2016. Listę finalistów podamy do publicznej wiadomości 4 kwietnia 2016.

Szczegółowy plan rozgrywek finałowych opublikujemy niebawem.

Pierwsze zadanie drugiego etapu już w poniedziałek 29 lutego o godz. 12:00!

Drodzy uczestnicy! Po zimowym relaksie wracamy do konkursowych zmagań! W najbliższy poniedziałek, tj. 29 lutego 2016, o godz. 12:00 opublikujemy pierwsze zadanie drugiego etapu. Zwracamy Waszą uwagę na fakt, że w odróżnieniu od pierwszego etapu, zgłaszanie rozwiązań będzie możliwe tylko przez tydzień od publikacji zadania!

Ponadto publikujemy listę uczestników, którzy ostatecznie zakwalifikowali się do dalszych rozgrywek – niestety, z przyczyn regulaminowych nie wszystkie nadesłane przez Was zgłoszenia pomyślnie przeszły weryfikację.

Życzymy powodzenia w dalszych zmaganiach!

Rozpatrzenie protestu i korekta protokołu

Drodzy uczestnicy,

po zapoznaniu się z protestem, który wpłynął do nas pocztą elektroniczną  i po stwierdzeniu, że ranking generowany automatycznie przez system SPOJ zawiera oczywiste nieprawidłowości, zdecydowaliśmy się na „ręczne” (choć skomputeryzowane) przeliczenie głosów, którego efektem jest skorygowany protokół, z którym możecie zapoznać się tutaj. Tym samym traci ważność protokół opublikowany poprzednio.

Wszelkie inne ustalenia, w szczególności wymóg potwierdzenia faktu uczęszczania do klasy uprawniającej do kwalifikacji do następnego etapu, pozostają w mocy.

Serdecznie przepraszamy za niezawinione przez nas zawirowania i gorąco gratulujemy wszystkim zakwalifikowanym.

Z poważaniem

Organizatorzy

 

Etap pierwszy – rozstrzygnięty!

Niniejszym informujemy, że komisja organizacyjna konkursu PING4 na posiedzeniu w dniu 15 stycznia 2015 roku zapoznała się z przebiegiem i wynikami pierwszego etapu oraz ustaliła listę zawodników, którzy zostali zakwalifikowani do etapu drugiego. Protokół z posiedzenia komisji wraz z listą zakwalifikowanych zawodników dostępny jest tutaj.

Ponieważ warunkiem uczestnictwa w drugim etapie konkursu jest potwierdzenie faktu spełniania wymogów regulaminowych (tzn. uczęszczania do ostatniej lub przedostatniej klasy liceum bądź technikum), prosimy wszystkich zakwalifikowanych zawodników, aby w terminie do 8 lutego 2015 (decyduje data stempla pocztowego) wysłali do organizatorów pocztą tradycyjną wypełniony i poświadczony formularz, który dostępny jest tutaj.

Adres organizatora to:

KONKURS PING
Wydział Informatyki ZUT
ul. Żołnierska 49
71-210 Szczecin

Przesłanie skanu wypełnionego formularza na adres wiping@zut.edu.pl ułatwi pracę organizatorów, za co z góry dziękujemy.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom i dziękujemy za zaciętą i gorącą rywalizację!