Pierwszy etap rozstrzygnięty!

Niniejszym informujemy, że komisja organizacyjna konkursu PING3 na posiedzeniu w dniu 7 stycznia 2015 roku zapoznała się z przebiegiem i wynikami pierwszego etapu oraz ustaliła listę zawodników, którzy zostali zakwalifikowani do etapu drugiego. Protokół z posiedzenia komisji wraz z listą zakwalifikowanych zawodników dostępny jest tutaj.

Ponieważ warunkiem uczestnictwa w drugim etapie konkursu jest potwierdzenie faktu spełniania wymogów regulaminowych (tzn. uczęszczania do ostatniej lub przedostatniej klasy liceum bądź technikum), prosimy wszystkich zakwalifikowanych zawodników, aby w terminie do 16 stycznia 2015 (decyduje data stempla pocztowego) wysłali do organizatorów pocztą tradycyjną wypełniony i poświadczony formularz, który dostępny jest tutaj.

Adres organizatora to:

KONKURS PING
Wydział Informatyki ZUT
ul. Żołnierska 49
71-210 Szczecin

Przesłanie skanu wypełnionego formularza na adres wiping@zut.edu.pl ułatwi pracę organizatorów, za co z góry dziękujemy.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom i dziękujemy za zaciętą i gorącą rywalizację!

Ważny komunikat organizatorów

W trakcie opracowywania wyników pierwszego etapu natrafiliśmy na niedające rozstrzygnąć się wątpliwości dotyczące danych zawodników. Oto one:

  1. Szymon Obszan – nieistniejący adres email
  2. Artur Czernia – niepoprawny login systemu SPOJ
  3. Sławomir Onyszko – brak informacji o lokalizacji

Wzywamy w/w uczestników do wyjaśnienia swojego statusu drogą mailową najpóźniej do 7 stycznia godz. 12:00. Brak takiego wyjaśnienia spowoduje nieodwołalne usunięcie uczestnika z listy startowej.

Zakończenie etapu I konkursu PING 2014

W związku z zakończeniem I etapu organizatorzy przypominają, że prawo wejścia do etapu II mają zawodnicy, którzy ZAREJESTROWALI się na stronie konkursu www.wiping.pl i w portalu SPOJ podając swoje PRAWDZIWE dane oraz uzyskali wymaganą liczbę punktów. Uprzejmie informujemy, że do 5 stycznia możecie uzupełnić swoje dane. Po tym terminie nie będziemy uwzględniali reklamacji dotyczących kwestii rejestracji.