Wesołych Świąt!

Szanowni uczestnicy konkursu WIPING2!

W poniedziałek 16 grudnia opublikujemy ostatnie w tym roku kalendarzowym zadanie eliminacyjne drugiego etapu. Termin zgłaszania rozwiązań upływa 23 grudnia o godzinie 11:59. Następne zadania drugiego etapu będą pojawiać się począwszy od 7 stycznia 2014 roku i będzie ich cztery.

A pozostawiając na boku sprawy programowania chcemy naszym uczestnikom, ich opiekunom i wszystkim bliskim życzyć Wesołych Świąt i wszelkiej pomyślności w Nowym Roku!

Pierwszy etap rozstrzygnięty!

Niniejszym informujemy, że komisja organizacyjna konkursu PING2 na posiedzeniu w dniu 13 listopada 2013 roku zapoznała się z przebiegiem i wynikami pierwszego etapu oraz ustaliła listę zawodników, którzy zostali zakwalifikowani do etapu drugiego. Protokół z posiedzenia komisji wraz z listą zakwalifikowanych zawodników dostępny jest tutaj.

Ponieważ warunkiem uczestnictwa w drugim etapie konkursu jest potwierdzenie faktu spełniania wymogów regulaminowych (tzn. uczęszczania do ostatniej lub przedostatniej klasy liceum bądź technikum), prosimy wszystkich zakwalifikowanych zawodników, aby w terminie do 27 listopada 2013 nadesłali do organizatorów pocztą tradycyjną wypełniony i poświadczony formularz, który dostępny jest tutaj.

Adres organizatora to:

KONKURS PING
Wydział Informatyki ZUT
ul. Żołnierska 49
71-210 Szczecin

Przesłanie skanu wypełnionego formularza na adres wiping@zut.edu.pl ułatwi pracę organizatorów, za co z góry dziękujemy.

Jednocześnie informujemy, że pierwsze zadanie drugiego etapu konkursu PING2 zostanie opublikowane 25 listopada 2013 o godzinie 12:00. W odróżnieniu od pierwszego etapu, zgłaszanie rozwiązań będzie możliwe tylko w ciągu tygodnia od daty publikacji zadania. Wyjątkiem od tej zasady będzie okres świąteczny, ale o tym fakcie poinformujemy z odpowiednim momencie.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom i dziękujemy za zaciętą i gorącą rywalizację!

Organizatorzy

 

Ostatnie zadanie pierwszego etapu!

Drodzy uczestnicy! Dzisiaj, tzn. 4 listopada 2013 roku publikujemy ostatnie zadanie pierwszego etapu konkursu WIPING2. Aż do zamknięcia etapu, tzn. do 12 listopada 2013, godz 11:59, możecie zgłaszać rozwiązania tego i pozostałych zadań i przez cały ten okres zgłoszenia nowych uczestników będą przyjmowane.

Przypominamy, że aby zostać poddanym procedurze kwalifikacyjnej i przejść do etapu drugiego, nalezy rownież zarejestrować się na stronie http://www.wiping.pl – bez spełnienia tego wymogu uczestnik będzie pominięty w czasie kwalifikacji.

Trzecie zadanie konkursowe I etapu

Zapraszamy do nadsyłania rozwiązań już trzeciego z czterech zadań I etapu konkursu PING.

Przypominamy jednocześnie, że na nadsyłanie rozwiązań WSZYSTKICH zadań (także poprzednich) macie czas już tylko do 12 listopada godzina 11:59.

Pamiętajcie także o zarejestrowaniu się TAKIM SAMYM loginem na stronie i w systemie SPOJ – przypominamy o tym gdyż widzimy, że liczba  poprawnie zarejestrowanych osób jest znacznie mniejsza niż osób nadsyłających rozwiązania w systemie SPOJ. Sprawdźcie zatem jeszcze raz swój login. W razie problemów skontaktujcie się z nami (wiping@zut.edu.pl).

UWAGA!

Szanowni Uczestnicy,

informujemy, że dzięki dociekliwości jednego z uczestników, Adama Pietrzaka, został wykryty błąd w danych testowych do zadania drugiego, co mogło powodować błędne punktowanie rozwiązań tego zadania.

Dane testowe zostały już poprawione, a nadesłane do tej pory rozwiązania przeszły procedurę powtórnej oceny, co może spowodować zmiany w rankingu. Zachęcamy wszystkich zawodników do rewizji zgłoszonych rozwiązań.

Adamowi dziękujemy i gratulujemy czujności i wytrwałości, a wszystkich uczestników zachęcamy do zgłaszania wszelkich nasuwających się wątpliwości.

Za powstałe na wskutek naszego niedopatrzenia komplikacje serdecznie przepraszamy.

Organizatorzy.