Ważne informacje dla uczestników finału i ich opiekunów

Szanowni Finaliści, Szanowni Opiekunowie,

niniejszym informujemy, że finał konkursu WIPING8 zostanie rozegrany na Wydziale Informatyki ZUT w Szczecinie w godzinach popołudniowych 31 marca 2020 r. (wtorek), a ogłoszenie wyników i wręczenie nagród, stanowiące część dorocznej konferencji „R@bbit”, będzie mieć miejsce 1 kwietnia 2020 (środa) w godzinach przedpołudniowych. Zawodnikom i opiekunom przybywającym na finał spoza Szczecina zapewniamy bezpłatnie:

  • kolację 31 marca

  • śniadanie 1 kwietnia

  • nocleg z 31 marca na 1 kwietnia w domu studenckim DS-1 ZUT

Z grupą zawodników z jednej szkoły może przybyć co najwyżej jeden opiekun. Dodatkowym osobom towarzyszącym zawodnikom postaramy się zapewnić nocleg, jednak z odpłatnością wg standardowych stawek domów studenckich ZUT i z pełną odpłatnością za posiłki – prosimy o wcześniejsze zgłoszenie takiej potrzeby.

Prosimy wszystkich uczestników spoza Szczecina o przesłanie na adres wiping@zut.edu.pl, najpóźniej do godziny 12:00 dnia 11 marca 2020 (środa), potwierdzenia udziału w finale z podaniem następujących informacji:

  • danych opiekuna, który będzie towarzyszył zawodnikowi/zawodnikom (imię, nazwisko, telefon, email) lub jawnego wskazania, że zawodnik przyjedzie bez opiekuna

  • swojego numeru telefonu (do wykorzystania wyłącznie w sytuacjach awaryjnych)

Finalistów ze Szczecina prosimy o mailowe potwierdzenie swojego uczestnictwa także z podaniem numeru telefonu.

Na wszystkie nadesłane potwierdzenia będziemy odpowiadać mailem zwrotnym.

Nienadesłanie potwierdzenia w podanym powyżej terminie będziemy nieodwołalnie traktować jako rezygnację z uczestnictwa w finale.

Eliminacje rozstrzygnięte!

Z przyjemnością informujemy, że tutaj dostępny jest już protokół potwierdzający wyłonienie 18 finalistów 8. edycji konkursu WIPING. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za zaciętą rywalizację, a zwycięzcom serdecznie gratulujemy.

Śledźcie uważnie nasze komunikaty, bowiem już niebawem podamy dokładne informacje dotyczące szczegółów organizacji finału.

Drugie zadanie drugiego etapu

Drodzy uczestnicy,

w poniedziałek, 9 grudnia o godzinie 12:00 opublikujemy treść drugiego zadania drugiego etapu naszego konkursu. W tym samym momencie upłynie też termin zgłaszania rozwiązań pierwszego zadania oraz nadsyłania potwierdzeń uczestnictwa. Kolejne zadania (na rozwiązanie każdego z nich będziecie mieli 7 dni) pojawią się w następujące dni:

  • 16 grudnia 2019
  • 24 lutego 2020

Zamknięcie drugiego etapu nastąpi 2 marca.

Ważny komunikat

Ponieważ warunkiem uczestnictwa w drugim etapie konkursu jest potwierdzenie faktu spełniania wymogów regulaminowych (tzn. uczęszczania do ostatniej lub przedostatniej klasy liceum bądź technikum) oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, prosimy wszystkich wstępnie zakwalifikowanych zawodników, aby w terminie do 9 grudnia 2019  przesłali do organizatorów pocztą elektroniczną skan wypełnionego i poświadczonego formularza, który dostępny jest tutaj. Osoby, które nie założyły konta na stronie wiping.pl, a które spełniają pozostałe wymogi, również prosimy o przesłanie oświadczenia i założenie konta.

Adres, na który należy wysyłać skany, to: wiping@zut.edu.pl.

Nienadesłanie potwierdzenia spowoduje dyskwalifikację uczestnika.

Etap pierwszy rozstrzygnięty!

Niniejszym informujemy, że 27 listopada 2019 roku komisja organizacyjna konkursu PING8 zapoznała się z przebiegiem i wynikami pierwszego etapu oraz ustaliła listę zawodników, którzy zostali zakwalifikowani do etapu drugiego. Protokół z posiedzenia komisji wraz z listą wstępnie zakwalifikowanych zawodników dostępny jest tutaj.

Ponieważ warunkiem uczestnictwa w drugim etapie konkursu jest potwierdzenie faktu spełniania wymogów regulaminowych (tzn. uczęszczania do ostatniej lub przedostatniej klasy liceum bądź technikum w starym trybie: trzyletnie liceum bądź czteroletnie technikum) oraz przekazanie podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych, prosimy wszystkich wstępnie zakwalifikowanych zawodników, aby w terminie do godziny 12:00 9 grudnia 2019 wysłali do organizatorów pocztą elektroniczną skan wypełnionego i poświadczonego formularza, który będzie dostępny na naszej stronie od poniedziałku 2 grudnia.

Adres, na który należy wysyłać skany, to: wiping@zut.edu.pl.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom i dziękujemy za zaciętą i gorącą rywalizację!