Pierwsze zadanie drugiego etapu konkursu.

Dziś o godz. 12:00 zamieściliśmy pierwsze zadanie drugiego etapu konkursu. Pamiętajcie o tym, że na drugim etapie nadsyłanie rozwiązań do zadania jest możliwe jedynie przez siedem dni.

Przypominamy również, że do 27 listopada 2020 r. do godz. 12:00 należy potwierdzić uczestnictwo, przesyłając skan wypełnionej zgody oraz potwierdzenia (w potwierdzeniu prosimy wskazać wyraźnie tryb – trzyletnie/czteroletnie liceum lub czteroletnie/pięcioletnie technikum).

Życzymy Wam powodzenia!

Etap pierwszy rozstrzygnięty!

Niniejszym informujemy, że 18 listopada 2020 roku komisja organizacyjna konkursu PING9 zapoznała się z przebiegiem i wynikami pierwszego etapu oraz ustaliła listę zawodników, którzy zostali zakwalifikowani do etapu drugiego. Protokół z posiedzenia komisji wraz z listą wstępnie zakwalifikowanych zawodników dostępny jest tutaj.

Ponieważ warunkiem uczestnictwa w drugim etapie konkursu jest potwierdzenie faktu spełniania wymogów regulaminowych (tzn. bycia uczniem liceum bądź technikum) oraz przekazanie podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych, prosimy wszystkich wstępnie zakwalifikowanych zawodników, aby w terminie do godziny 12:00 27 listopada 2020 r. wysłali do organizatorów pocztą elektroniczną skan wypełnionego i poświadczonego formularza.

Adres, na który należy wysyłać skany, to: wiping@zut.edu.pl.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom i dziękujemy za zaciętą i gorącą rywalizację!

Drodzy uczestnicy!

W poniedziałek zamieściliśmy ostatnie zadanie pierwszego etapu. Z uwagi na listopadowe uroczystości podjęliśmy decyzję o przedłużeniu czasu zgłaszania rozwiązań wszystkich zadań w pierwszym etapie do 17.11.2020 do godz. 23:59, więc wciąż możecie poprawić swój wynik bądź wziąć udział.

Życzymy Wam powodzenia!

Ruszyła dziewiąta edycja konkursu PING!

Drodzy uczestnicy,
począwszy od tej edycji zdecydowaliśmy się wprowadzić kilka zmian:

  • zadania będziemy publikować na stronie wiping.pl w zakładce Zadania (wymagane jest założenie konta na stronie)
  • rozwiązania do zadań będziecie zgłaszać również przez stronę wiping.pl
  • znieśliśmy wymóg uczęszczania do klasy (przed)maturalnej, ażeby przejść do kolejnego etapu (wymóg ten nadal jest konieczny do uzyskania promesy)

Pierwsze zadanie zostało już opublikowane. Na początku musisz podać nazwę, którą będziesz się posługiwał, oraz adres e-mail, którego użyłeś przy rejestracji.

Drodzy uczestnicy!

Mając na uwadze panującą sytuację i niepewność co do trwania przerwy w działaniu szkół oraz niemożność zapewnienia uczestnikom warunków sprawiedliwej rywalizacji, podjęliśmy trudną decyzję o odwołaniu finału konkursu PING.

Przepraszamy i liczymy na zrozumienie
Organizatorzy konkursu PING

Ważny komunikat

Z uwagi na zagrożenie związane z zakażeniem koronawirusem podjęliśmy decyzję o zmianie formy rozegrania finału. Niniejszym ogłaszamy, że finał zostanie rozegrany w całości w formie zdalnej dnia 31 marca 2020 r. O szczegółach poinformujemy wkrótce. Osoby, które jeszcze nie potwierdziły uczestnictwa, prosimy o potwierdzenie do 13 marca 2020 r.

Finał WIPING8 – agenda

Zapraszamy do zapoznania się z roboczą agendą finału konkuru WIPING8

31 marca (wtorek)

lp.

godziny

miejsce

aktywność

1

14:45 – 15:00

Sala 126 (WI2)

Rejestracja zawodników

2

15:00 – 15:15

Sala 126 (WI2)

Otwarcie konkursu i powitanie zawodników

3

15:15 – 16:00

Sala 126 (WI2)

Konkurs – etap teoretyczny

4

16:30 – 18:00

Sale laboratoryjne (WI2)

Konkurs – etap praktyczny

5

18:00 – 18:30

 

Kolacja (dla uczestników spoza Szczecina)

1 kwietnia (środa)

lp.

godziny

miejsce

aktywność

1

08:30 – 09:30

 

Śniadanie (dla uczestników spoza Szczecina).

2

10:00 – 11:00

Sala 126(WI2)

Otwarcie konferencji r@bbIT, zamknięcie konkursu WI PING i rozdanie nagród.

3

11:00 –

WI2

Konferencja r@bbIT

Informacje dodatkowe:

  • wszystkim zawodnikom i opiekunom spoza Szczecina zapewniamy bezpłatną kolację 31 marca i bezpłatne śniadanie 1 kwietnia;

  • zachęcamy wszystkich uczestników konkursu do skorzystania z bogatej oferty imprez towarzyszących konferencji r@bbIT (pełną agendę wydarzenia znajdziecie tutaj)