Termin publikacji kolejnego zadania

Przypominam, że zgodnie z terminarzem konkursowym, w najbliższy poniedziałek
nie zostanie opublikowane kolejne zadanie. Czwarte zadanie pierwszego etapu zostanie opublikowane 14 listopada.